Velemér Község Önkormányzata

9946 Velemér, Fő út 56.

Aquila János freskói

Aquila Jánosnak öt településen maradtak fenn munkái: Veleméren kívül Szlovéniában Mártonhelyen és Bántornyán, Ausztriában pedig Fürstenfelden és Radkersburgban. A templom az országúttól kicsit távolabb, a falu délkeleti szélén, a temető közelében található.

A freskók egy része az elmúlt évszázadok folyamán megsemmisült. A XIX. század második felében Gózon Imre és Rómer Flóris hívta fel a figyelmet az akkor nagyon rossz állapotban lévő templomra és az ott található falképekre. A szentély freskói közül, ha töredékesen is, de jól felismerhetők az evangélisták jelképei (oroszlán – Márk, sas – János, angyal – Máté, ökör – Lukács).
A szentély északi falán felfedezhető Aquila János önarcképe is.

Aquila János freskói a veleméri templomban

A szentély ablakmélyedése virágokkal, növényi ornamentikával díszített; felül van Veronika kendője Jézus képmásának lenyomatával.
A diadalív szentély felőli oldalának csúcsában helyezkedik el a hármas kör, a Szentháromság szimbóluma.
A diadalív külső falának középpontját az ítélkező Krisztus foglalja el, tőle jobbra és balra a jó és rossz cselekedetek szimbolikus ábrázolásai láthatók.
Alul egyik oldalon a Kálvária-jelenet, a másik oldalon Szent Anna Máriával és a kisdeddel.
A hajó északi falán a Háromkirályok vonulása, Szent László és Szent Miklós alakja található.
A déli fal freskóiból csak töredékesen maradtak fenn részletek.
A nyugati falon a köpönyeges Madonnát és a Mennyei Jeruzsálemet ábrázoló falképeket festette meg a művész.
A templom külső falán a bejárattól jobbra a Szent Kristóf-ábrázolásnak csak a nyomai látók

Galéria